Rangkuman Materi Agama Buddha

Andhika Mustika

Abstract


Kejadian-kejadian yang dialami oleh Buddha selama tujuh minggu setelah Bodhisattva Pangeran Siddharta mencapai Penerangan Sempurna di bawah pohon Bodhi.

  1. Minggu pertama, Buddha duduk di bawah pohon Bodhi meresapi Kebahagiaan Kebebasan (vimutti Sukha) memahami “Hubungan sebab-akibat yang saling bergantung” (paticcasamuppada) dan dikenal sebagai pallanka sattaha.
  2. Minggu kedua, Buddha mengajarkan pelajaran batin kepada dunia. Beliau merasa berterima kasih pada pohon Bodhi dengan berdiri dan menatap pohon tersebut selama satu minggu sehingga umat Buddha menghargai pohon Bodhi. Peristiwa ini dikenal sebagai animisa sattaha.
  3. Minggu ketiga, Buddha dengan kekuatan pikiran-Nya menciptakan Jembatan Permata untuk meyakinkan para Dewa yang masih meragukan pencapaian Penerangan Sempurna. Beliau selama seminggu berjalan bolak balik di atas Jembatan Permata. Peristiwa ini dikenal sebagai cangkama sattaha.
  4. Minggu keempat, Buddha berdiam di kamar Permata yang Beliau ciptakan sambil merenungkan abhidhamma sehingga dari tubuh Beliau memancar enam sinar warna, yaitu: biru (nila), kuning emas (pita), merah (lohita), putih (odata), jingga (manjittha), dan warna campuran kelima warna ini (pabhassara).
  5. Minggu kelima, Buddha meresapi Kebahagiaan Kebebasan (vimuttisukha). Beliau digoda putri-putri cantik jelmaan Mara, yaitu Tanha, Arati, dan Raga. Peristiwa ini dikenal sebagai ajapala sattaha.
  6. Minggu keenam, Buddha tertimpa hujan lebat, tetapi dilindungi oleh Raja Naga Mucalinda yang membelitkan badannya tujuh kali memutari tubuh Buddha dan kepalanya memayungi Beliau. Peristiwa ini dikenal sebagai mucalinda sattaha.
  7. Minggu ketujuh, Buddha melewatkan waktu di bawah pohon Rajayatana dan mengalami Kebahagiaan Kebebasan yang menggambarkan kemenangan batin-Nya. Peristiwa ini dikenal sebagai rajayatana sattaha.
  8. Nilai penting tujuh minggu Pascapenerangan Sempurna Buddha mengakui pengembaraan-Nya dalam kehidupan lampau membawa penderitaan itu nyata membuktikan adanya kelahiran kembali. Penyebab semua itu adalah nafsu keinginan atau kemelekatan dalam diri semua makhluk yang diciptakannya sendiri. Ciptaan itu adalah kegemaran (kilesa) seperti: keserakahan (lobha), kebencian (dosa), kebodohan (moha), kesombongan (mana), pandangan salah (ditthi), keragu-raguan (vicikiccha), kemalasan (thina), kegelisahan (uddhacca), moral tidak takut malu (ahirika), moral tidak takut akibat (anottappa). Apa yang diciptakan diri sendiri, oleh diri sendiri pula ciptaan itu dapat dihancurkan.

Full Text:

1-10 PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats