Journal History

Jurnal Vijjacariya adalah jurnal yang berisi pemikiran dan pendidikan Buddhis. Tema yang diangkat berkenaan dengan isu-isu keagamaan dan pendidikan keagamaan Buddha. Jurnal Vijjacariya terbit secara berkala 2 kali dalam setahun.